Legacon Trust Establishment je Vaším kontaktem v Lichtenštejnském knížectví, ideálním partnerem na podporu Vašeho podnikání. Poradí Vám s investováním prostředků. Nabízíme Vám odborné znalosti, bohaté zkušenosti a různé strategie úspěchu. Stejně jako jiným prestižním zákazníkům se i pokusíme vyhovět Vašim speciálním cílům. Jsme rádi, že můžeme poskytovat poradenství v oblasti plánování a ochrany aktiv, v oblasti dědictví, národních a mezinárodních daňových záležitostech, v oblasti založení národních a mezinárodních struktur (nadace, fondy, akciové společnosti), správy představenstva, v oblasti úředních a účetních služeb atd.